Flexteam Security waakt over Lisse

Sinds 1997 biedt de Stichting CBBL beveiliging aan bedrijven, winkels, scholen, sportverenigingen etc in Lisse en directe omgeving. Hiertoe werkt de stichting samen met de Politie Hollands Midden en met Flexteam Security. Iedere avond van 19:30 tot de volgende ochtend 06:00 rijdt een surveillancevoertuig van Flexteam Security continue langs de bij de aangesloten bedrijven bij Stichting Collectieve Bedrijven Beveiliging Lisse. Met Flexteam als beveiliger wordt tevens een betere aansluiting van de surveillancegebieden in de regio verkregen doordat dit Hillegomse beveiligingsbedrijf onder meer actief is op het bedrijventerrein Hillegom-Zuid. Daarnaast is ze net als de politie ook partner in de collectieve beveiliging van onze buurgemeente Hillegom, wat voor nog meer en een betere slagkracht zorgt.

Geschiedenis

Flexteam Security, voornamelijk actief in de Duin- en Bollenstreek en de Haarlemmermeer, heeft zich gespecialiseerd in alle facetten van beveiliging en bewaking. Mobiele surveillance, alarmopvolging, evenementen- en objectbewaking, receptiediensten en winkelsurveillance behoren al sinds haar oprichting in 1999 tot de dagelijkse dienstverlening.

Beveiliging

Bij beveiliging gaat het om de bewaking van bedrijven, alle vanaf de openbare weg betreedbare terreinen en de openbare weg rond de bedrijven. Door het constant aanwezig zijn van de herkenbare surveillancewagen is de preventieve werking die hier vanuit gaat erg groot. Deze surveillance wordt in nauwe samenwerking met de politie uitgevoerd. De politie verstrekt actuele gegevens en tijdens en na de dienst meldt de beveiliger opvallende zaken aan de politie zodat er onderling goed op elkaar wordt aangesloten.

Surveillancedienst

De surveillant is uitgerust met een mobiele telefoon waarop iedere deelnemer aan de collectieve beveiliging de dienstdoende beambte rechtstreeks kan bereiken. Verder heeft de beveiligingsbeambte ook een smartdevice waarop alle verrichte handelingen worden vastgelegd. Iedere bij de Stichting CBBL aangesloten deelnemer heeft een eigen inlog voor een cliëntportal waarin hij de werkzaamheden en handelingen kan terugkijken en/of op kan reageren.

Werkzaamheden

De surveillanceauto rijdt ’s avonds en ’s nachts continue door Lisse e.o., langs de aangesloten deelnemers, zodat deze bij een alarmmelding gegarandeerd binnen enkele minuten ter plaatse kan zijn. De beveiligingsbeambte stelt in geval van een alarmmelding ter plaatse direct een onderzoek in naar verdachte omstandigheden. Is de komst van de politie gewenst? Dan kan de surveillant deze direct oproepen. In afwachting van de komst van de politie wordt waar mogelijk en noodzakelijk het pand veilig gesteld. Nodeloze alarmeringen worden eveneens teruggekoppeld aan de desbetreffende deelnemer zodat deze maatregelen kan treffen om deze in het vervolg te voorkomen.

Sleuteldienstservice

De stichting CBBL kan haar deelnemers ook een zogenaamde sleuteldienstservice door Flexteam Security verlenen. Met deze service worden bedrijven nagelopen op bijvoorbeeld openstaande ramen of deuren of verlichting die niet of juist wel zou moeten branden. De surveillancedienst geeft niet alleen een gevoel van veiligheid, maar kan hier ook daadwerkelijk aan bijdragen, omdat verdachte personen, situaties of voertuigen hiermee veel eerder kunnen worden geconstateerd. Ook het begeleiden van uw werknemers tijdens het verlaten van het pand nadat zijn hebben overgewerkt, behoort tot de extra mogelijkheden die wij u met deze collectieve beveiliging kunnen bieden.