CBL partners

Om de veiligheid in Lisse te waarborgen werkt Stichting CBL samen met ervaren en deskundige partners, professionals gespecialiseerd in beveiliging. Het gaat om de politie, gemeente en beveiligingsbedrijf Flexteam Security. Ieder pakken ze, vanuit hun eigen specialisme, hun rol op in de beveiliging van Lisse. Een ervaringsdeskundige coördinator zorgt dat alles en iedereen goed op elkaar afgestemd is.

Het resultaat van deze multidisciplinaire samenwerking is duidelijk. Het aantal inbraken is, sinds de start van deze aanpak, significant gedaald en het gevoel van veiligheid is duidelijk toegenomen.

De stichting en de 200 deelnemers zien de toegevoegde waarde van de collectieve beveiliging via Stichting CBBL. U ook.