Collectieve beveiliging vraagt om deskundige partners!

Om de veiligheid in Lisse te waarborgen werkt een aantal partners nauw samen met elkaar. Politie, professioneel beveiligingspartner Flexteam Security en gemeente werken brengen ieder hun deskundigheid en expertise in, slaan de handen ineen en vullen hun rol ieder vanuit hun eigen specialisme in. De stichting wordt daarbij heel waardevol ondersteund door een ervaringsdeskundige coördinator.

De cijfers laten in elk geval zien dat deze multidisciplinaire aanpak werkt. Het aantal inbraken is sinds deze efficiënte en professionele collectieve beveiliging significant gedaald, terwijl het gevoel van veiligheid is toegenomen! Veel bedrijven zien gelukkig de toegevoegde waarde van het bundelen van deze beveiligingskrachten en steeds meer ondernemers sluiten zich aan. U ook?