Het bestuur

DE HEER J. MEEUWISSEN

BESTUURSLID

DE HEER A.J.T. VAN BREUGEL

BESTUURSLID

DE HEER MR R.W.B. TIMMERS

SECRETARIS

DE HEER J.J. VAN VLIET

VOORZITTER/PENNINGMEESTER