Stichting CBBL

De collectieve beveiliging via Stichting CBBL werkt. Dat is inmiddels ruimschoots bewezen. Maar het kan altijd beter. De criminaliteit in onze gemeente kan nog lager en het veiligheidsgevoel kan nog meer stijgen. Hoe? Door deel te nemen. Hoe meer bedrijven en particulieren zich aansluiten bij Stichting CBBL, hoe effectiever en efficiënter de beveiliging kan worden uitgevoerd.

Dit biedt deelname u!

  • Tussen 18.00 en 06.00 uur controleert Flexteam Security uw terrein en pand vanaf de openbare weg. Steekproefsgewijs gaat een veiligheidsbeambte ook te voet rondom uw pand voor een nadere inspectie.
  • De veiligheidsbeambte houdt niet alleen zijn oren en ogen open voor incidenten. Hij controleert bijvoorbeeld ook of de verlichting al dan niet brandt, of alle ramen en deuren gesloten zijn en of er risico-verhogende factoren rondom brandveiligheid en inbraakgevoeligheid zijn.
  • De surveillance is altijd in de buurt. Bij alarm is de veiligheidsbeambte dus snel ter plaatse.
  • Kiest u voor alarmopvolging door Flexteam Security, dan inspecteert de veiligheidsbeambte bij alarm uw pand. Is er werkelijk sprake van inbraak, dan waarschuwt hij de politie en biedt waar mogelijk assistentie. Nazorg, zoals het laten vervangen van een gebroken ruit, behoort ook tot de werkzaamheden.
  • Bij loos alarm wordt u niet steeds (wakker) gebeld. De surveillant inspecteert uw pand en laat een bericht voor u achter.
  • U heeft inzicht in de route en werkzaamheden van Flexteam Security. Hun voertuig is voorzien van GPRS en rapportages zijn direct inzichtelijk via een online portal.
  • De dienstdoende surveillant is rechtstreeks bereikbaar. Voelt iemand van uw personeel zich bij overwerk niet veilig, bijvoorbeeld omdat er vreemde personen rond het pand hangen, dan kan de surveillant direct opgeroepen worden.

Wat zouden de kosten voor u als deelnemer aan de collectieve beveiliging van Lisse zijn?

Dankzij het collectief zijn de kosten voor uw beveiliging relatief laag. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf of terrein, het aantal personeelsleden dat in het pand werkt en de mate van beveiliging die u wenst, rekent de coördinator van Stichting CBBL graag voor u uit wat uw kosten zijn.