Met inderdaad een daling in het aantal inbraken en ander crimineel gedrag groeit het gevoel van veiligheid bij de inmiddels 200 aangesloten deelnemers nog dagelijks! Maar net zo belangrijk is dat we dit gevoel van veiligheid en het vertrouwelijke klimaat waarin het heerlijk ondernemen is, ook zo houden. Daarom roepen we alle ondernemers op om zich aan te sluiten bij de Stichting Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen Lisse. U wilt toch ook dat Lisse blijft behoren tot de gemeenten met een lage criminaliteit? Sluit u daarom vandaag nog aan!

Wat biedt het lidmaatschap u?

  • Controle vanaf de openbare weg en steekproefsgewijs te voet rondom uw pand van 19.30 uur tot 06.00 uur door een beveiligingsbeambte van Flexteam Security. Het surveillancevoertuig is middels GPRS te volgen en routes kunnen nadien altijd geraadpleegd worden door de CBBL.
  • Snelle aanrijdtijden bij alarmopvolging doordat de surveillant zich binnen het gestelde gebied van de gemeente Lisse bevindt.
  • Het niet nodeloos hoeven waarschuwen van een deelnemer bij een loos alarm, omdat de surveillant het pand inspecteert en een bericht achterlaat voor het lid van de stichting. Dit is alleen mogelijk indien bij het afsluiten van het contract gekozen is voor alarmopvolging en de surveillant de sleutels van het desbetreffende object heeft.
  • Het bij een daadwerkelijke inbraak onmiddellijk door de surveillant waarschuwen van de politie om de zaak over te nemen. De surveillant assisteert hierbij en geeft dit ook door aan de meldkamer, die het aangesloten lid in kennis stelt. Eventueel kan dan ook nog een glasbedrijf ingeschakeld worden om tijdelijk glas te plaatsen en eventueel nieuwe sloten te plaatsen.
  • Het ter assistentie oproepen van de surveillant bij calamiteiten in de surveillanceuren, brand of een ongeval. Ook kan de surveillant opgeroepen worden als  iemand van het personeel zich bij overwerk niet veilig voelt, omdat er buiten het pand vreemde mensen rondhangen.

Wat gaat het lidmaatschap u kosten?

Dit is afhankelijk van diverse factoren, zoals de oppervlakte van het bedrijf, het aantal personeelsleden dat in het pand werkt, etc. De coördinator van de stichting Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen Lisse rekent het juiste bedrag voor het lidmaatschap graag voor u uit.