Stichting CBBL

Criminaliteitsbestrijding is de verantwoordelijkheid van ons allemaal!

Lisse is gelukkig een gemeente met een lage criminaliteit en het is van groot belang voor bewoners, ondernemers en gemeente dat dit zo blijft. Criminaliteitsbestrijding is niet alleen een probleem van politie en overheid, maar is de verantwoordelijkheid van ons allemaal.

De ondernemers van Lisse, verenigd in de Alverha – BCL hebben daarom een aantal jaren geleden het initiatief genomen om met de gemeente en de politie privaatpubliekrechtelijk te gaan samenwerken. Doel? Samen de negatieve ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit en veiligheid tegengaan.

Dit heeft op 2 mei 1997 geresulteerd in de oprichting van de Stichting Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen Lisse, CBBL. Op dit moment zijn ruim 190 bedrijven, winkels, scholen, sportverenigingen, particulieren deelnemer van de Stichting CBBL die nog steeds groeiende is! Samen maken wij een vuist tegen criminaliteit! Doet u ook mee?

Beveiliging, Veiligheid en Dienstverlening

De speerpunten van de Stichting CBBL zijn Beveiliging, Veiligheid en Dienstverlening

De speerpunten van de Stichting Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen Lisse zijn Beveiliging, Veiligheid en Dienstverlening. Om dat te bereiken, werkt ze samen met Flexteam Security en de Politie Hollands Midden. Iedere avond van half zeven tot de volgende ochtend zeven uur rijdt er een surveillanceauto van dit Hillegomse beveiligingsbedrijf continue langs de aangesloten bedrijven.

De preventieve werking die hier vanuit gaat is erg groot en het aantal inbraken is de laatste jaren dan ook drastisch verminderd.

Waarom deelnemer zijn van de Stichting CBBL?

De service die wij bieden, is de service die u verwacht!

  • Deelname aan de collectieve beveiliging van Lisse is voor iedereen een meerwaarde
  • Bijna 200 bedrijven, winkels, sportverenigingen, scholen, particulieren etc ondersteunen dit initiatief
  • De gehele alarmopvolging wordt voor u verzorgd, eventueel zelfs tot inschakelen van politie, installateur en/of glaszetter
  • Aantal daadwerkelijke inbraken aanzienlijk gedaald bij de deelnemers
  • Korte communicatielijnen met de dienstdoende beambten en kantoorpersoneel
  • Meldingen van verdachte personen of voertuigen worden direct aan de politie doorgegeven