Stichting CBBL

Laten we beginnen met goed nieuws: Lisse is een gemeente met lage criminaliteitscijfers. Dat houden we natuurlijk ook graag zo. En ‘we’ is niet alleen de politie en overheid, want veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Om die reden zijn de ondernemers, verenigd in ondernemersvereniging Alverha – BCL, een samenwerking aangegaan met de politie en gemeente Lisse. Samen kunnen we criminaliteit nog beter voorkomen en bestrijden en zo de veiligheid in Lisse naar een nog hoger plan brengen.

Dit alles doen we sinds 1997 via onze Stichting Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen Lisse: CBBL. Een nog steeds groeiend aantal van nu zo’n 200 bedrijven, winkels, scholen, sportverenigingen en particulieren heeft zich hier al bij aangesloten. Doet u ook mee?

Beveiliging, veiligheid en dienstverlening

Nog meer goed nieuws: sinds de oprichting van Stichting CBBL en de acties die daaruit voortvloeiden is het aantal inbraken in Lisse drastisch verminderd. Hoe we dat teweeg gebracht hebben? Door onze speerpunten Beveiliging, Veiligheid en Dienstverlening professioneel aan te pakken.

Hiervoor werken we samen met beveiligingsbedrijf Flexteam Security en de Politie in de Bollenstreek. Deze professionals bewaken de panden en woningen van aangesloten bedrijven en particulieren door middel van surveillance. Alleen al hun aanwezigheid heeft een belangrijke preventieve werking.

Waarom deelnemen aan Stichting CBBL?

  • Hoe groter het collectief, hoe effectiever en efficiënter de beveiliging.
  • Zo’n 200 anderen gingen u voor. Dat zegt wat.
  • Uw eigendom wordt door middel van surveillance bewaakt.
  • Meldingen van verdachte personen of voertuigen worden direct aan de politie doorgegeven.
  • Uw alarmmeldingen worden door de professionals van Flexteam Security opgevolgd.
  • Flexteam Security neemt u alle zorgen uit handen. Ook het eventueel inschakelen van politie, installateur en/of glaszetter bij en na calamiteiten.
  • De collectieve beveiliging heeft haar effect al ruimschoots bewezen. Criminaliteit is gedaald en deelnemers ervaren een hoger gevoel van veiligheid.
  • Dankzij de korte communicatielijnen met dienstdoende beambten en kantoorpersoneel worden uw vragen en wensen altijd snel beantwoord en ingevuld.
  • Dit alles heeft een positieve invloed op het vestigingsklimaat en de koopkracht van consumenten.