Stichting CBL

Laten we beginnen met goed nieuws: Lisse is een gemeente met lage criminaliteitscijfers. Dat houden we natuurlijk ook graag zo. En ‘we’ is niet alleen de politie en overheid, want veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Om die reden zijn de ondernemers, verenigd in ondernemersvereniging Alverha – BCL, een samenwerking aangegaan met de politie en gemeente Lisse. Samen kunnen we criminaliteit nog beter voorkomen en bestrijden en zo de veiligheid in Lisse naar een nog hoger plan brengen.

Dit alles doen we sinds 1997 via onze Stichting Collectieve Beveiliging Lisse: CBL. Een nog steeds groeiend aantal van nu zo’n 200 bedrijven, winkels, scholen, sportverenigingen en particulieren heeft zich hier al bij aangesloten. Doet u ook mee

Beveiliging, veiligheid en dienstverlening

Nog meer goed nieuws: sinds de oprichting van Stichting CBL en de acties die daaruit voortvloeiden is het aantal inbraken in Lisse drastisch verminderd. Hoe we dat teweeg gebracht hebben? Door onze speerpunten Beveiliging, Veiligheid en Dienstverlening professioneel aan te pakken.

Hiervoor werken we samen met beveiligingsbedrijf Flexteam Security en de Politie in de Bollenstreek. Deze professionals bewaken de panden en woningen van aangesloten bedrijven en particulieren door middel van surveillance. Alleen al hun aanwezigheid heeft een belangrijke preventieve werking.

Waarom deelnemen aan Stichting CBL?