Partijen in verbinding

Wanneer je met meerdere partijen samenwerkt, is het goed om een spin in het web te hebben. Een coördinator die de partijen met elkaar verbindt. Bij Stichting CBBL is dat Ton Bon.

Ton bon

Ton Bon is geboren in Lisse en heeft meer dan 45 jaar bij de politie gewerkt. Van basispolitiezorg tot ME en van facilities tot recherche. Hij zet zijn kennis en netwerk nu graag in voor Stichting CBBL om een bijdrage te leveren aan de veiligheid in Lisse.

Spil

Als coördinator is hij de spil tussen de surveillance, de politie, bestuur en deelnemers van Stichting CBBL. Hij controleert de rapportages van de surveillance en hij kan alle details van de gevolgde routes en tijdstippen via een geavanceerd online trackingsysteem nauwgezet volgen. Is er een incident of calamiteit? Dan controleert en verzamelt Ton alle gegevens en neemt contact op met de desbetreffende deelnemer. Hij legt uit wat er aan de hand is en geeft waar nodig advies.

Met de surveillance spreekt hij actuele zaken door en vraagt hij aandacht voor bepaalde zaken of dreigingen. Een keertje extra langs een woonhuis of bedrijf rijden omdat men met vakantie is bijvoorbeeld.

Ton brengt bovendien regelmatig verslag uit aan het bestuur en rapporteert eens per kwartaal aan de leden.

Nieuwe deelnemers

Hoe meer bedrijven en particulieren zich bij Stichting CBBL aansluiten, hoe effectiever en efficiënter de beveiliging van Lisse uitgevoerd kan worden. Ton legt contacten met potentiële deelnemers en geeft uitleg over onze stichting. Veelal ziet men dan het nut van de samenwerking in en sluiten ze zich bij ons aan.