Hoe het allemaal begon…..

Criminaliteitsbestrijding is niet alleen een probleem van de politie en de overheid, maar is de verantwoordelijkheid van ons allemaal! Gelukkig deelden veel ondernemers die mening waarop besloten werd om met de gemeente en de politie privaatpubliekrechtelijk te gaan samenwerken. Op 2 mei 1997 werd daarom op initiatief van de ondernemersvereniging ALVERHA-BCL de Stichting Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen Lisse (Stichting CBBL) opgericht.

Mede door de deskundige wijze van surveilleren, waarbij verdachte personen snel gesignaleerd worden en snelle alarmopvolging is gewaarborgd, is collectieve beveiliging in Lisse een groot succes! Inmiddels zien zeker 200 leden deze meerwaarde ook en daarom groeit de stichting onder bewind van een ambitieus bestuur nog steeds! En het stelt ons weer in staat om de collectieve beveiliging nog verder te professionaliseren.

Maar we kunnen het zeker niet alleen en ook uw buurman niet. Alleen samen kunnen we ons hard maken om de negatieve ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens tegen te gaan. Door onze handen in een collectieve beveiligingsmaatregel ineen te slaan en onze gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen. Doet u ook mee?